Szolgáltatások

Fő szolgáltatások

Fegyveres szolgáltatások

 • Fegyveres kivonuló szolgálat
 • Érték szállítás, érték kíséret, szállítmány kíséret
 • Egyéb fegyveres vagyonvédelmi szolgáltatások

Hosszabb idejű együttműködés után kerülnek kiválasztásra a fegyveres területen dolgozó munkatársaink. Társaságunk lövészetvezetői, lőkiképzői által tartott képzések során kiemelt hangsúlyt kapnak az általános fegyverzeti, fegyverkezéssel kapcsolatos ismeretek, jogi ismeretek fegyver specifikusan. Gyakorlati képzéseink során, magas lövésszámban havi rendszerességgel sajátítják el munkavállalóink a koruknak megfelelő fegyverkezési lövészeti technikákat. Fegyverzeti eszközparkunk három évnél fiatalabb HS XD9 Mod.2, és Gock 19 lőfegyverekből áll, hozzájuk készített kydex tokokkal, amik lehetővé teszik a biztonságos nyílt és rejtett viselést is egyaránt. Társaság vezetésében, munkavállalói körében több magyar és nemzetközi eredményekkel rendelkező sportlövő is megtalálható.

ERT - Emergency Response Team

Vállalkozásunk a magyar polgári piacon először tette elérhetővé az Emergency, Rapid, vagy Special Response Team, azaz a speciális válság reagáló csoportok rendelhetőségét bizonyos objektumokba, feladatokra. 2019 évig ilyen képzettségű csoportok kizárólag a legnagyobb pénzintézet számára került képzésre, amely képzésében partnereink, munkatársaink részt vettek.

Vagyonvédelmi törvény adta lehetőségek szerint, FBŐ, jogi és hatósági ismeretek birtokában területi hatályoknak megfelelően végzik munkájukat amelynek elsődleges célja a rendkívüli esemény és a szakhatósági(katasztrófavédelem, mentők, rendőrség) reakcióidő közötti időtartamban az esemény realizálása, élet,-testi épség, vagyoni épség megóvása. Másodlagos funkciójában intézkedés támogató tevékenység, ennek keretében bizonyos esetekben csökkentheti az alapvető vagyonvédelmi létszámot, ezzel biztonságos módon költséget takarítva meg a megrendelő számára.

Csoportok összetétele, létszáma a megrendelés formájához kerül igazításra minden esetben. A csoportok tartalmaznak különböző szakterületekben erősebb munkatársakat, akik lokalizálni tudnak egy problémát a szakhatóság megérkezéséig. Megkezdik a szükséges elsősegélynyújtó, esetlegesen életmentő beavatkozást, helyszín biztosítását, a káresemény megfékezését. Képzéseik során kiemelt szerepet kap az egészségügyi terület, az általános tűz,-munkavédelmi terület, intézkedéstaktika, és a lövészet.

Csoportok felszereltsége ideális esetben alkalmas újraélesztés megkezdésére, tűz oltás megkezdésére, helyszín biztosításra, kényszer intézkedések alkalmazására indokolt esetben a törvényi feltételek fennállása mellett.

Rendezvény szolgáltatások

 • Rendezvénybiztosítás Kultúrális, Zenés, Sport rendezvények biztosítása
 • Biztonsági - Tűz,- munkavédelmi tervek készítése, ellenőrzése, oktatása

Társaságunk egyik legfőbb tevékenysége a rendezvénybiztonsági szolgáltatás, amely keretein belül 20év tapasztalatát adjuk át megrendelőink részére, számszerűen több mint 2000 rendezvény ismeretei állnak rendezvényes vezetőink mögött. Kulturális rendezvények, zenés-táncos rendezvények, sport és egyéb események. Törvényi kritériumoknak megfelelő szakhatósági dokumentációk készítése, gyakorlati megvalósítása. Rendezvények, eseménye, kis és középméretű fesztiválok biztonsági, tűz,-munkavédelmi generál kivitelezése a tervezéstől a megvalósításig, nagyrendezvények részfeladatainak ellátása.

Egyedülálló tapasztalattal rendelkezünk felsőoktatási rendezvények területén, intézményi lokális és külső helyszíneken egyaránt. Gólyatáborok, gólyabálok, kari rendezvények, sportnapok, vezetőképzők, hallgatói konferenciák, egyetemi kis fesztiválok színesítik ezen területen referenciáinkat.

Minden esemény típusnak, megrendelői igényeknek megfelelően rendelkezünk kellő számú egységes, a törvényi követelményeknek, az évszaknak, és az időjárásnak megfelelő forma ruházattal. A ruházati koncepció kialakítása során az európai standardeket vettük figyelembe amelyeket a beszerzés során is szem előtt tartottunk. Különböző szakirányoknak megfelelően elkülönül, de mégis egységes képet ad munkatársaink megjelenése.

Saját tulajdonú rendezvényes eszközállományunk tartalmaz minden szükséges eszközt ami egy rendezvénybiztosítási feladat során szükségessé válhat, a teljesség igénye nélkül pl.. térzáró elemek(mobilkerítés, csőkoron, szalagkordon, jelölő szalag), fényjelző eszközök, saját tulajdonú ICOM rádiótechnika bérelt frekvenciákkal, QR kód alapú beléptető rendszer, IT eszközök(tablet, laptop), egyszerűen-gyorsan telepíthető kamera rendszer, 3x3 - 6x3 Pop-Up sátrak, magyar forgalomban lévő lakókocsik, 9 személyes kisbuszok. Saját használatú eszközeink nem képeznek költséget megrendelőink részére.

Rendezvényi területen sem részese cégünk semmilyen alvállalkozói formának, minden munkavállaló társaságunk foglalkoztatásában, szakmai koordinációjában alatt áll.

Logisztika

 • Biztonsági logisztika
 • Általános kiscsomag logisztika
 • Európa uniós logisztika
 • Szállítmány kíséret

Oktatás - Képzés

 • Fegyveres képzések
 • Éves kötelező lövészeti képzések
 • Intézkedéstaktikai képzések
 • Vagyonvédelem specifikus jogi képzése
 • FBŐ jogi, intézkedéstaktikai, lövészeti képzések
 • MEDIC képzések
  • Harctéri Medic
  • Vagyonvédelem specifikus Medic képzések